Sisteme Giriş Yapabilirsiniz !

Kurumsal

Düzce Uğur Okulları

Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında uygulanan, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda gelişim desteklenir. Öğrencilerin doğal bir çevrede ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme merkezi ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile;

• Öğrencilerin gelişimini destekleyen bir sınıf ortamında güvenli ve konforlu bir şekilde eğitim almaları sağlanır.

• Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenerek, kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılmaları hedeflenir.

• Öğrencilerin öz güvenli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü dünya vatandaşı olarak yetişmeleri sağlanır.

Uğur’da STEM Eğitimi

STEM eğitimi ile öğrenciler, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak bu derslerde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmaları, STEM laboratuvarlarında yürütülür.

 

Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında birinci yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) uygun olarak hazırlanmıştır.Öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarında ilkokuldan liseye kadar Cambridge KET, PET ve FCE sınav sertifikasyonlarına sahip olmaları amaçlanır. Uğur Okulları mezunlarının, yurt içi ve yurt dışı üniversiteleri ile uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmaları hedeflenir.

 

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metodlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir.Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.

 

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi

Kariyer planlaması, deneme sınavları, online sınava hazırlık eğitim platformu lie öğrencilerin akademik başarısını destekleyen merkezde hedefe uygun çalışma planı hazırlanır. Yaratıcılık, problem çözebilme, ekip çalışması gibi becerileri geliştirerek projeler ile öğrencilerin kişisel gelişimi ve başarısı desteklenir, tüm kazanımları Akademik Gelişim Dosyası (AGD)'ında toplanır. yeni nesil eğitim platformu Metodbox ile online eğitim hizmeti sunulur.

 

Uğur International

Uğur International'ın yurt dışı üniversite programları, U-Xchange lise değişim programı, yaz okulları, yurt dışı ve yurt içi gezileriyle Öğrenciler BAU Globaleğitim ağında yer alan yurt dışı üniversiteleri dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken global vizyon kaanırlar.

 

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları, bünyesindeki uzman kadro ile duygusal zekası yüksek, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen, estetik algısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Uğur’da Aktif Yaşam

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef belirlemeye ve başarmaya odaklanır. Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.Uğur Okullarında öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma, kaybetmeyi kabullenmenin de bir erdem olduğunu bilme gibi yetkinlikler kazandırılır.

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri

Uğur Okullarında öğrenciler "5 Dil 2 Beceri" temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. Mutlu bir nesil yetiştirmek üzerinde kurulu Uğur okulları eğitim programında öğrencilere, bu dil ve becerilerin kaandıırlması hedeflenir.

 • Ana Dil
 • Bilimin Dili Matematik
 • yabancı Dil
 • Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, erkenSTEM & STEM
 • Davranış Dili
 • 2 Beceri: Sanat ve Spor

 

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde öğrenciler teknoloji dünyası ile tanışır. Okul öncesinde ve ilkokulda öğrenciye kazandırılan temel kodlama becerileri ile ortaokuldan itibaren öğrenciler kod tğketen değil kodlarla birlikte üreten nesiller olma yolunda desteklenir. Öğrencilerin sistematik, bilişimsel ve algoritmik düşünme yeteneği kazanmaları ve sorunlara pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.

Biz Kimiz ?

 • Misyonumuz

  Tutkuyla ve kararlı bir şekilde çok çalışarak, araştırarak, kaliteyi ön planda tutarak ve gençleri sevgiyle kucaklayarak gelecek nesillerin hizmetinde olmak. Ve böylece çocuklarımızın; ülkemizde ve dünyada hayal ettikleri lise ve üniversitelere yerleşerek, öz güvenleri yüksek, başarılı, ülkesi ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
 • Vizyonumuz

  Bilimsel ve akademik eğitim ile öğrencilerini başarıya hazırlayan, kişiye özgü rehberlik hizmetleriyle fark yaratan dünya çapında okul olmak.
 • Stratejlerimiz

  Global standartlarda, yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek, tüm çalışmalarında kaliteyi ön planda tutarak, problemlere karşı sonuç odaklı yaklaşımıyla gençlere örnek oluşturarak, yeni kuşakları “iyi insan olma” bilinciyle yetiştirerek öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlamak.Yarım asırlık deneyimi, başarısı ve vizyonu ile öğrencileri geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, okul öncesinden başlayarak fiziki şartları, deneyimli öğretmen kadrosu, analitik düşünceyi destekleyen STEM ve erkenSTEM yaklaşımı, kişiye özgü rehberlik hizmeti ve sınava hazırlık merkezleriyle eğitime yeni bakış açısı kazandırmaktadır.Düzce Uğur Okulları; hoşgörülü, paylaşımcı, toplumu ve aile yapısını tanıyan, inanç ve geleneklere saygılı, eğitimin ve öğretimin erdemine inanan bir yapıdır.Düzce Uğur Okullarında eğitim, öğrencilerin ek olarak hiçbir eğitim kurumundan destek alma ihtiyacı hissetmemesi üzerine tasarlanmıştır.Uğur International ile hem yurt içi hem de yurt dışı gezilerine katılma imkanı bulan Uğur Okulları öğrencileri, gittikleri yerlerin kültürünü öğrenerek kendilerine yeni bir vizyon katmaktadır. Aynı zamanda yurt dışı yaz okulu programları bulunan Uğur International, öğrencilere hem yurt dışı deneyimi yaşatmakta hem de yabancı dil eğitimlerini pekiştirme imkanı sunmaktadır.Düzce Uğur Okulları, öğrencilerinin sınavlara hazırlanırken gereksinim duyduğu rehberlik hizmetlerini en kaliteli şekilde almalarına olanak tanır. Düzce Uğur Okulları kampüslerinde hizmete açılan sınava hazırlık merkezleri, 9. Sınıftan itibaren okul içi ve dışındaki tüm öğrencilere sınava hazırlık desteği verirken etkin kariyer planlaması desteği sunmaktadır. Kişiye özgü Uğurlu Mentorlar’ın hizmet verdiği merkezler vasıtasıyla öğrenciler sadece Türk üniversitelerine değil dünya üniversitelerine de hazırlanabilmektedir.Uğur Okullarının temel amacı; vizyoner bakış açısına sahip, yenilikçi bireyler yetiştirmek; lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hedeflerine en verimli, en ekonomik ve en huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.