Sisteme Giriş Yapabilirsiniz !

KÜTÜPHANE GEZİMİZ

/source/Etkinlikler/ktpne.jpg

    Kütüphane, yazının bulunması ve kayıtlı bilginin oluşmaya başlamasıyla birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinme sonucu ortaya çıkan, temel işlevi üretilen bilgiyi kayıt altına alıp düzenleyerek erişilebilir duruma getiren bir kurumdur. Kütüphane kurumuna varlık kazandıran ve gelişme nedeni olan bu işlev, kültür ile kültür politikası arasındaki ilişkileri de biçimlendirmektedir. Bilgiyi toplumsallaştıran bir kurum olarak kütüphane, toplumda duyuş, düşünüş ve değer birliğini oluşturan tüm düşünsel, sanatsal, bilimsel ve teknik ürünlerin üretilmesinde zorunlu olarak gereksinme duyulan bilgiyi sağlayarak, kültürün geliştirilmesi, saklanması ve aktarılması sürecinde yaşamsal bir rol oynamaktadır. 

    Ülkemizin 900 yıllık bir kütüphane geleneği vardır.Bizde bu geleneği devam ettirmek için öğrencilerimiz ile birlikte kütüphanelerimizin işleyişi ve faydaları izerine bilgilendirme amaçlı bir gezi yaptık.Ardından millet kıraathanesinde sohbet eşliğinde öğrencilerimiz çaylarını içtiler,emeği geçenlere teşekkür ederiz


Düzce Uğur Okulları 24.10.2018